1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت جیلی
  4. قیمت جی سی 6
  5. قیمت اتوماتیک (1397-1399)

قیمت جیلی جی سی 6 اتوماتیک 1397-1399

آخرین بروز رسانی :10 آذر 1398
  • قیمت کارخانه :---
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

125,000,000 125,000,000

قیمت بازار (تومان)

110,000,000 122,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

125,000,000 145,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 148,500,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

145,000,000 145,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 145,000,000
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

145,000,000 162,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 155,000,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

162,000,000 162,000,000

قیمت بازار (تومان)

150,000,000 150,000,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

162,000,000 162,000,000

قیمت بازار (تومان)

139,000,000 150,000,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

162,000,000 162,000,000

قیمت بازار (تومان)

132,000,000 135,000,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

162,000,000 162,000,000

قیمت بازار (تومان)

132,000,000 140,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

162,000,000 162,000,000

قیمت بازار (تومان)

140,000,000 140,000,000