1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 2
  5. قیمت 218 اکتیو تورر (2015-2020)

قیمت ب ام و 218i اکتیو تورر 2015-2020

آخرین بروز رسانی :13 اردیبهشت 1399
  • قیمت کارخانه :---
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

554,000,000 554,000,000

قیمت بازار (تومان)

730,000,000 840,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

554,000,000 554,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 920,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

554,000,000 554,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

554,000,000 554,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

554,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

899,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

899,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

899,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

899,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 820,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

899,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

820,000,000 850,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

899,000,000 899,000,000

قیمت بازار (تومان)

850,000,000 920,000,000