1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت کیا
  4. قیمت پیکانتو
  5. قیمت 1200 (تی ای/2011-2017)

قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017

آخرین بروز رسانی :14 اسفند 1397
  • قیمت کارخانه :99,105,000 (تومان)
  • قیمت بازار :230,000,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

99,105,000 99,105,000

قیمت بازار (تومان)

170,000,000 170,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

99,105,000 99,105,000

قیمت بازار (تومان)

170,000,000 180,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

99,105,000 99,105,000

قیمت بازار (تومان)

180,000,000 200,000,000
اسفند

قیمت کارخانه (تومان)

99,105,000 99,105,000

قیمت بازار (تومان)

200,000,000 230,000,000