1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت جوک
  5. قیمت اسکای پک (اف 15/2011-Present)

قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019

آخرین بروز رسانی :24 مهر 1398
  • قیمت کارخانه :توقف فروش
  • قیمت بازار :390,000,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

191,000,000 191,000,000

قیمت بازار (تومان)

295,000,000 300,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

191,000,000 191,000,000

قیمت بازار (تومان)

283,000,000 300,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

191,000,000 191,000,000

قیمت بازار (تومان)

283,000,000 310,000,000
اسفند

قیمت کارخانه (تومان)

191,000,000 191,000,000

قیمت بازار (تومان)

310,000,000 370,000,000