1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 111
  5. قیمت اس ایکس (1389-1399)

قیمت سایپا 111 اس ایکس 1389-1399

آخرین بروز رسانی :13 اردیبهشت 1399
  • قیمت کارخانه :---
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

36,100,000 36,100,000

قیمت بازار (تومان)

44,800,000 51,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

36,100,000 39,681,000

قیمت بازار (تومان)

0 58,300,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

39,681,000 39,681,000

قیمت بازار (تومان)

49,700,000 56,400,000
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

39,681,000 39,681,000

قیمت بازار (تومان)

49,000,000 51,600,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

39,681,000 39,681,000

قیمت بازار (تومان)

48,000,000 49,500,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

39,681,000 39,681,000

قیمت بازار (تومان)

46,300,000 48,200,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

39,681,000 39,681,000

قیمت بازار (تومان)

45,800,000 48,000,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

39,681,000 39,800,000

قیمت بازار (تومان)

48,000,000 54,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

39,800,000 39,800,000

قیمت بازار (تومان)

51,900,000 55,200,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

39,800,000 39,800,000

قیمت بازار (تومان)

53,800,000 58,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

39,800,000 39,800,000

قیمت بازار (تومان)

58,000,000 65,000,000