1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت فولکس واگن
  4. قیمت پاسات
  5. قیمت 1800 توربو (تایپ 3 جی/2015-Present)

قیمت فولکس واگن پاسات 1800 توربو 2015-2019

آخرین بروز رسانی :27 شهریور 1398
  • قیمت کارخانه :توقف فروش
  • قیمت بازار :800,000,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

308,000,000 308,000,000

قیمت بازار (تومان)

560,000,000 575,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

308,000,000 308,000,000

قیمت بازار (تومان)

540,000,000 570,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

308,000,000 308,000,000

قیمت بازار (تومان)

540,000,000 610,000,000
اسفند

قیمت کارخانه (تومان)

308,000,000 308,000,000

قیمت بازار (تومان)

610,000,000 770,000,000