1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت سایپا

کلاس بدنه

قیمت خودرو های سایپا

قیمت سایپا تیبا اس ال 1390-1399
قیمت سایپا تیبا اس ال 1390-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 71,200,000
قیمت بازار (تومان) ---
2 ساعت پیش
قیمت سایپا تیبا اس ایکس 1390-1399
قیمت سایپا تیبا اس ایکس 1390-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 87,200,000
قیمت بازار (تومان) ---
2 ساعت پیش
قیمت سایپا تیبا اس ایکس گاز سوز 1390-1399
قیمت سایپا تیبا اس ایکس گاز سوز 1390-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 45,543,000
قیمت بازار (تومان) ناموجود
1 سال پیش
قیمت سایپا کوییک فول پلاس 1397-1399
قیمت سایپا کوییک فول پلاس 1397-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
2 ساعت پیش
قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 76,200,000
قیمت بازار (تومان) ---
2 ساعت پیش
قیمت سایپا ساینا SX دنده ای 1395-1399
قیمت سایپا ساینا SX دنده ای 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) تعیین نشده
قیمت بازار (تومان) تعیین نشده
6 ماه پیش
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) تعیین نشده
قیمت بازار (تومان) تعیین نشده
6 ماه پیش
قیمت سایپا ساینا اس 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اس 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) به زودی
5 ماه پیش
قیمت سایپا آریو 1.6L Elegant 1393-1399
قیمت سایپا آریو 1.6L Elegant 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 ساعت پیش