1. خانه
  2. کیهان عسگری

پروفایل نویسنده

کیهان عسگری

کانال ها

کیهان عسگری

شکستن قفل واردات خودرو جزو اولویت‌های وزیر پیشنهادی صمت نیست، بنابراین به نظر می‌رسد واردات این محصول در دستور کار نیست و در کوتاه‌مدت نیز تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد. آن طور که رضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت به «ایسنا» گفته زمانی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد. گره زدن...

31 مرداد 1400
  • 0
  • 9333