1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌ها

قیمت ب ام و سری 1 120 آی 2011-2019
قیمت ب ام و سری 1 120 آی 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 689,000,000
قیمت بازار (تومان) 600,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و سری 2 218 اکتیو تورر 2015-2019
قیمت ب ام و سری 2 218 اکتیو تورر 2015-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 554,000,000
قیمت بازار (تومان) 630,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و سری 3 328 آی 2012-2015
قیمت ب ام و سری 3 328 آی 2012-2015
قیمت نمایندگی (تومان) 1,249,000,000
قیمت بازار (تومان) 910,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و 730 ال آی 2015-2019
قیمت ب ام و 730 ال آی 2015-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 2,200,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2019
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 879,000,000
قیمت بازار (تومان) 950,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,150,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و ایکس 4 28 آی 2014-2018
قیمت ب ام و ایکس 4 28 آی 2014-2018
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,170,000,000
13 ساعت پیش
قیمت ب ام و آی 8 کوپه 2014-2019
قیمت ب ام و آی 8 کوپه 2014-2019
قیمت نمایندگی (تومان) وارداتی
قیمت بازار (تومان) 2,700,000,000
13 ساعت پیش
قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 239,000,000
قیمت بازار (تومان) ناموجود
13 ساعت پیش
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 299,600,000
قیمت بازار (تومان) 520,000,000
13 ساعت پیش