1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت مزدا

کلاس بدنه

قیمت خودرو های مزدا

قیمت مزدا 3 صندوق دار تیپ 3 1389-1397
قیمت مزدا 3 صندوق دار تیپ 3 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
13 ساعت پیش
قیمت مزدا 3 صندوق دار تیپ 3  اف ال (تیپ 4) 1389-1397
قیمت مزدا 3 صندوق دار تیپ 3 اف ال (تیپ 4) 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 835,000,000
13 ساعت پیش