1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 1

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و سری 1

قیمت ب ام و 118‌i 2004 - 2011
قیمت ب ام و 118‌i 2004 - 2011
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و سری 1 120i 2004 - 2011
قیمت ب ام و سری 1 120i 2004 - 2011
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و 120i 2011-2020
قیمت ب ام و 120i 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 879,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش