1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت ایکس تریل

کلاس بدنه

قیمت خودرو های نیسان ایکس تریل

قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2020
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
13 ساعت پیش
قیمت نیسان ایکس تریل فیس لیفت 2013-2020
قیمت نیسان ایکس تریل فیس لیفت 2013-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 2,375,000,000
13 ساعت پیش