1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت بورگوارد
  4. قیمت بی ایکس 7

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های بورگوارد بی ایکس 7

قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2020
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 830,000,000
قیمت بازار (تومان) 870,000,000
7 ساعت پیش