1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت زامیاد

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان زامیاد

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---