1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت زامیاد

کلاس بدنه

قیمت خودرو های نیسان زامیاد

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 129,600,000
قیمت بازار (تومان) ---
6 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 185,800,000
قیمت بازار (تومان) ---
6 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 146,200,000
قیمت بازار (تومان) ---
6 ساعت پیش