1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت زامیاد

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان زامیاد

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 67,335,000
قیمت بازار (تومان) 78,000,000
1 روز پیش
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 77,300,000
قیمت بازار (تومان) 80,200,000
1 روز پیش