1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت جوک

کلاس بدنه

قیمت خودرو های نیسان جوک

قیمت نیسان جوک پلاتینیوم 2011-2020
قیمت نیسان جوک پلاتینیوم 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 1,420,000,000
7 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 1,375,000,000
7 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 1,735,000,000
7 ساعت پیش