1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت جوک

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان جوک

قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 390,000,000
3 روز پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2019
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 490,000,000
3 روز پیش