1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت جوک

کلاس بدنه

قیمت خودرو های نیسان جوک

قیمت نیسان جوک پلاتینیوم 2011-2020
قیمت نیسان جوک پلاتینیوم 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 440,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
1 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
1 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 540,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
1 ساعت پیش