1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان
  4. قیمت جوک

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان جوک

قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 450,000,000
15 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 540,000,000
قیمت بازار (تومان) 620,000,000
15 ساعت پیش