1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت لیفان

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های لیفان

قیمت لیفان 820 2400 اتوماتیک 1394-1397
قیمت لیفان 820 2400 اتوماتیک 1394-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 203,000,000
1 ساعت پیش
قیمت لیفان ایکس 50 اتوماتیک 1394-1397
قیمت لیفان ایکس 50 اتوماتیک 1394-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 120,000,000
1 ساعت پیش
قیمت لیفان ایکس 60 اتوماتیک 1391-1397
قیمت لیفان ایکس 60 اتوماتیک 1391-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 135,000,000
قیمت بازار (تومان) 149,000,000
1 ساعت پیش