1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت لیفان

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های لیفان

قیمت لیفان 820 2400 اتوماتیک 1394-1398
قیمت لیفان 820 2400 اتوماتیک 1394-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 هفته پیش
قیمت لیفان ایکس 50 اتوماتیک 1394-1398
قیمت لیفان ایکس 50 اتوماتیک 1394-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 هفته پیش
قیمت لیفان ایکس 60 اتوماتیک 1391-1398
قیمت لیفان ایکس 60 اتوماتیک 1391-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 هفته پیش