1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت برلیانس
  4. قیمت اچ320

کلاس بدنه

قیمت خودرو های برلیانس اچ320

قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 52,014,000
قیمت بازار (تومان) 87,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 58,919,000
قیمت بازار (تومان) 100,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ناموجود
3 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ناموجود
3 ساعت پیش