1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت های برلیانس
  4. قیمت های اچ320

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های برلیانس اچ320

قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 52,014,000
قیمت بازار (تومان) 87,000,000
1 هفته پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 58,919,000
قیمت بازار (تومان) 100,000,000
1 هفته پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 88,400,000
قیمت بازار (تومان) 91,500,000
13 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 102,400,000
قیمت بازار (تومان) 104,000,000
13 ساعت پیش