1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت دی اس

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های دی اس

قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2019
قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 229,200,000
قیمت بازار (تومان) 300,000,000
12 ساعت پیش
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت نمایندگی (تومان) 350,200,000
قیمت بازار (تومان) 510,000,000
12 ساعت پیش
قیمت دی اس 6 1600 توربو 2014-2019
قیمت دی اس 6 1600 توربو 2014-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 394,300,000
قیمت بازار (تومان) 565,000,000
12 ساعت پیش