1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت بورگوارد
  4. قیمت بی ایکس 5

کلاس بدنه

قیمت خودرو های بورگوارد بی ایکس 5

قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2020
قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 670,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
19 ساعت پیش