1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت فولکس واگن

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های فولکس واگن

قیمت فولکس واگن گلف جی تی آی 2012-2019
قیمت فولکس واگن گلف جی تی آی 2012-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 850,000,000
50 دقیقه پیش
قیمت فولکس واگن پاسات 1800 توربو 2015-2019
قیمت فولکس واگن پاسات 1800 توربو 2015-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 940,000,000
50 دقیقه پیش
قیمت فولکس واگن تیگوان 2000توربو 2016-2019
قیمت فولکس واگن تیگوان 2000توربو 2016-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,070,000,000
50 دقیقه پیش