1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سانگ یانگ
  4. قیمت رکستون

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سانگ یانگ رکستون

قیمت سانگ یانگ رکستون 2000 توربو 2017-2019
قیمت سانگ یانگ رکستون 2000 توربو 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
5 ماه پیش