1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت سانگ یانگ
  4. قیمت رکستون

کلاس بدنه

قیمت خودرو های سانگ یانگ رکستون

قیمت سانگ یانگ رکستون 2000 توربو 2017-2020
قیمت سانگ یانگ رکستون 2000 توربو 2017-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 2,625,000,000
21 ساعت پیش