1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت مینی

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های مینی

قیمت مینی کوپر فول 2014-2020
قیمت مینی کوپر فول 2014-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 359,000,000
قیمت بازار (تومان) 560,000,000
1 سال پیش
قیمت مینی کوپر اس فول 2014-2020
قیمت مینی کوپر اس فول 2014-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 1,031,000,000
قیمت بازار (تومان) 950,000,000
2 روز پیش
قیمت مینی کانتریمن اس فول 2017-2020
قیمت مینی کانتریمن اس فول 2017-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,490,000,000
2 روز پیش