1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت مینی

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های مینی

قیمت مینی کوپر فول 2014-2019
قیمت مینی کوپر فول 2014-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 359,000,000
قیمت بازار (تومان) 560,000,000
11 ماه پیش
قیمت مینی کوپر اس فول 2014-2019
قیمت مینی کوپر اس فول 2014-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 1,031,000,000
قیمت بازار (تومان) 800,000,000
14 ساعت پیش
قیمت مینی کانتریمن اس فول 2017-2019
قیمت مینی کانتریمن اس فول 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,300,000,000
14 ساعت پیش