1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت ایکس 1

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و ایکس 1

قیمت ب ام و ایکس 1 18i 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 18i 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 20i 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 20i 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 28i 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 28i 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 25i 2016-2020
قیمت ب ام و ایکس 1 25i 2016-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 1,349,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
21 ساعت پیش