1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت هایما

کلاس بدنه

قیمت خودرو های هایما

قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1399
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 573,000,000
9 ساعت پیش
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1399
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 656,000,000
9 ساعت پیش