1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت هایما

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های هایما

قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1398
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 178,370,000
قیمت بازار (تومان) 295,000,000
1 روز پیش
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1398
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) 328,000,000
1 روز پیش