1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت های هایما

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های هایما

قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1397
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 138,000,000
قیمت بازار (تومان) 169,000,000
2 روز پیش
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1397
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 156,000,000
قیمت بازار (تومان) 193,500,000
2 روز پیش