1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت هایما

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های هایما

قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1399
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1399
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---