1. خانه
  2. گالری تصاویر

عنوان صفحه

  اثرات روانی جریانات سیاسی بر نرخ ارز و افت آن، نه تنها قیمت خودرو داخلی را کاهشی کرد، بلکه منحنی قیمت وارداتی‌ها را نیز در مسیری نزولی قرار داد. انتخابات آمریکا سبب شد انتظارات تورمی در بازارهای ایران کاهشی شده و منحنی قیمت در...

30 آبان 1399
  • 0
  • 206

23 اسفند 1395
  • 0
  • 14656