1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت مینی
  4. قیمت کوپر

کلاس بدنه

قیمت خودرو های مینی کوپر

قیمت مینی کوپر فول 2014-2020
قیمت مینی کوپر فول 2014-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 359,000,000
قیمت بازار (تومان) 560,000,000
2 سال پیش