1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت تیبا

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا تیبا

قیمت سایپا تیبا اس ال 1390-1398
قیمت سایپا تیبا اس ال 1390-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 42,043,000
قیمت بازار (تومان) 53,000,000
15 ساعت پیش
قیمت سایپا تیبا اس ایکس 1390-1398
قیمت سایپا تیبا اس ایکس 1390-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 42,043,000
قیمت بازار (تومان) 53,500,000
15 ساعت پیش
قیمت سایپا تیبا اس ایکس گاز سوز 1390-1398
قیمت سایپا تیبا اس ایکس گاز سوز 1390-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 45,543,000
قیمت بازار (تومان) 57,500,000
15 ساعت پیش