1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت ایکس 3

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و ایکس 3

قیمت ب ام و ایکس 3 2.5L 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 2.5L 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 3.0L 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 3.0L 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 20 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 20 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,850,000,000
2 روز پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 35 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 35 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) ناموجود
قیمت بازار (تومان) ناموجود
10 ماه پیش