1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت ایکس 3

کلاس بدنه

قیمت خودرو های ب ام و ایکس 3

قیمت ب ام و ایکس 3 25i 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 25i 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 30i 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 30i 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 20i 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 20i 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 28i 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 28i 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 4,050,000,000
19 ساعت پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 35i 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 35i 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) ناموجود
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 سال پیش