1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 67,335,000
قیمت بازار (تومان) 90,000,000
19 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 129,880,000
قیمت بازار (تومان) 146,000,000
19 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 77,300,000
قیمت بازار (تومان) 99,000,000
19 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 450,000,000
19 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 540,000,000
قیمت بازار (تومان) 620,000,000
19 ساعت پیش
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2020
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 820,000,000
19 ساعت پیش