1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1397
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 52,900,000
قیمت بازار (تومان) 66,000,000
12 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1397
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 55,900,000
قیمت بازار (تومان) 68,000,000
12 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 191,000,000
قیمت بازار (تومان) 310,000,000
12 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2019
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 260,000,000
قیمت بازار (تومان) 390,000,000
12 ساعت پیش
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2019
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 298,000,000
قیمت بازار (تومان) 530,000,000
12 ساعت پیش