1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت نیسان

کلاس بدنه

قیمت خودرو های نیسان

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 129,600,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد دیزلی 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 185,800,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1399
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 146,200,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک پلاتینیوم 2011-2020
قیمت نیسان جوک پلاتینیوم 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 440,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 540,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2020
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت نیسان ایکس تریل فیس لیفت 2013-2020
قیمت نیسان ایکس تریل فیس لیفت 2013-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش