1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت نیسان

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های نیسان

قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد بنزینی 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 67,335,000
قیمت بازار (تومان) 76,800,000
4 ساعت پیش
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1398
قیمت نیسان زامیاد دوگانه سوز 1383-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 77,300,000
قیمت بازار (تومان) 80,000,000
4 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019
قیمت نیسان جوک اسکای پک 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 390,000,000
4 ساعت پیش
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2019
قیمت نیسان جوک اسپرت 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 490,000,000
4 ساعت پیش
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2019
قیمت نیسان ایکس تریل فیس قدیم 2013-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 720,000,000
4 ساعت پیش