1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت کیا
  4. قیمت سراتو

کلاس بدنه

قیمت خودرو های کیا سراتو

قیمت کیا سراتو 1600 1393-1399
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 158,000,000
2 سال پیش
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1399
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1399
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 184,000,000
2 سال پیش
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1399
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 755,000,000
18 ساعت پیش
قیمت کیا سراتو 2000 فیس قدیم 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 فیس قدیم 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) توقف عرضه
قیمت بازار (تومان) حاشیه بازار
10 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 2000  نیوفیس 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 1,080,000,000
18 ساعت پیش