1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت کیا
  4. قیمت سراتو

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های کیا سراتو

قیمت کیا سراتو 1600 1393-1397
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 158,000,000
1 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1397
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 184,000,000
1 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1397
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 196,000,000
قیمت بازار (تومان) 250,000,000
40 دقیقه پیش
قیمت کیا سراتو 2000  نیوفیس 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) 219,607,000
قیمت بازار (تومان) 390,000,000
40 دقیقه پیش