1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت برلیانس
  4. قیمت اچ330

کلاس بدنه

قیمت خودرو های برلیانس اچ330

قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 50,041,000
قیمت بازار (تومان) 90,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ330 1.5L اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ330 1.5L اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 61,659,000
قیمت بازار (تومان) 106,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ330 1.65L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ330 1.65L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 269,000,000
8 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ330 1.65L اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ330 1.65L اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 410,000,000
8 ساعت پیش