1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت فولکس واگن
  4. قیمت پاسات

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های فولکس واگن پاسات

قیمت فولکس واگن پاسات 1800 توربو 2015-2019
قیمت فولکس واگن پاسات 1800 توربو 2015-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 810,000,000
20 ساعت پیش