1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 3

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و سری 3

قیمت ب ام و سری 3 328 آی 2012-2015
قیمت ب ام و سری 3 328 آی 2012-2015
قیمت نمایندگی (تومان) 1,350,000,000
قیمت بازار (تومان) 1,450,000,000
1 روز پیش