1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت برلیانس

کلاس بدنه

قیمت خودرو های برلیانس

قیمت برلیانس کراس سی3 1.65L 1393-1399
قیمت برلیانس کراس سی3 1.65L 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 441,000,000
7 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ220 دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ220 دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 228,000,000
7 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ220 اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ220 اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 85,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ230 دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ230 دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 235,000,000
7 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ230 اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ230 اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) توقف تولید
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 52,014,000
قیمت بازار (تومان) 87,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 58,919,000
قیمت بازار (تومان) 100,000,000
2 سال پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 345,000,000
7 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1399
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 323,000,000
7 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) 50,041,000
قیمت بازار (تومان) 90,000,000
2 سال پیش