1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت های برلیانس

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های برلیانس

قیمت برلیانس کراس سی3 1.65L 1393-1397
قیمت برلیانس کراس سی3 1.65L 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 115,400,000
قیمت بازار (تومان) 119,000,000
14 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ220 دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ220 دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 64,200,000
قیمت بازار (تومان) 66,000,000
14 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ220 اتوماتیک 1393-1397
قیمت برلیانس اچ220 اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 85,000,000
7 روز پیش
قیمت برلیانس اچ230 دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ230 دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 64,500,000
قیمت بازار (تومان) 66,500,000
14 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ230 اتوماتیک 1393-1397
قیمت برلیانس اچ230 اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 85,000,000
7 روز پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 52,014,000
قیمت بازار (تومان) 87,000,000
1 هفته پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.5L اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 58,919,000
قیمت بازار (تومان) 100,000,000
1 هفته پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.65L دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 88,400,000
قیمت بازار (تومان) 91,500,000
14 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1397
قیمت برلیانس اچ320 1.65L اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 102,400,000
قیمت بازار (تومان) 104,000,000
14 ساعت پیش
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت برلیانس اچ330 1.5L دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 50,041,000
قیمت بازار (تومان) 90,000,000
1 هفته پیش