1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت لیفان
  4. قیمت ایکس 60

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های لیفان ایکس 60

قیمت لیفان ایکس 60 اتوماتیک 1391-1399
قیمت لیفان ایکس 60 اتوماتیک 1391-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---