1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت ساینا

کلاس بدنه

قیمت خودرو های سایپا ساینا

قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 115,000,000
5 ساعت پیش
قیمت سایپا ساینا SX دنده ای 1395-1399
قیمت سایپا ساینا SX دنده ای 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) تعیین نشده
قیمت بازار (تومان) تعیین نشده
7 ماه پیش
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) تعیین نشده
قیمت بازار (تومان) تعیین نشده
7 ماه پیش
قیمت سایپا ساینا اس 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اس 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) به زودی
6 ماه پیش