1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت ساینا

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا ساینا

قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت سایپا ساینا اس ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اس ایکس دنده ای 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت سایپا ساینا اس 1395-1399
قیمت سایپا ساینا اس 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---