1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت ساینا

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا ساینا

قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1398
قیمت سایپا ساینا ای ایکس دنده ای 1395-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 55,960,000
قیمت بازار (تومان) 71,400,000
4 ساعت پیش
قیمت سایپا ساینا اس ایکس دنده ای 1395-1398
قیمت سایپا ساینا اس ایکس دنده ای 1395-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
9 ماه پیش
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1398
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک 1395-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ناموجود
4 ساعت پیش
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1398
قیمت سایپا ساینا اتوماتیک لوکس 1395-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ناموجود
4 ساعت پیش