1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت ام وی ام

کلاس بدنه

قیمت خودرو های ام وی ام

قیمت ام وی ام 315 فیس قدیم هاچبک 1391-1393
قیمت ام وی ام 315 فیس قدیم هاچبک 1391-1393
قیمت نمایندگی (تومان) 420,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ساعت پیش
قیمت ام وی ام 315 پلاس 1391-1393
قیمت ام وی ام 315 پلاس 1391-1393
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 372,000,000
7 ساعت پیش
قیمت ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک 1395-1399
قیمت ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 431,000,000
7 ساعت پیش
قیمت ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپرت 1395-1399
قیمت ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپرت 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 475,000,000
1 ماه پیش
قیمت ام وی ام ایکس 33 اتوماتیک اسپرت 1395-1399
قیمت ام وی ام ایکس 33 اتوماتیک اسپرت 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 540,000,000
7 ساعت پیش
قیمت ام وی ام ایکس 55 اکسلنت اسپرت 2018-2020
قیمت ام وی ام ایکس 55 اکسلنت اسپرت 2018-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 765,000,000
7 ساعت پیش