1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت رنو
  4. قیمت ساندرو

کلاس بدنه

قیمت خودرو های رنو ساندرو

قیمت رنو ساندرو اتوماتیک 1394-1399
قیمت رنو ساندرو اتوماتیک 1394-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 509,000,000
2 ساعت پیش