1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 7

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و سری 7

قیمت ب ام و سری 7 750 ال آی 2009-2015
قیمت ب ام و سری 7 750 ال آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و 730 ال آی 2015-2019
قیمت ب ام و 730 ال آی 2015-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 2,999,000,000
قیمت بازار (تومان) 3,160,000,000
23 ساعت پیش