1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت چری

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های چری

قیمت چری آریزو 5 توربو 1395-1399
قیمت چری آریزو 5 توربو 1395-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت چری تیگو 5 کامفورت CVT 1394-1397
قیمت چری تیگو 5 کامفورت CVT 1394-1397
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت چری تیگو 7 اکسلنت 1396-1399
قیمت چری تیگو 7 اکسلنت 1396-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت چری آریزو 6 اکسلنت 2018-2020
قیمت چری آریزو 6 اکسلنت 2018-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---