1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت بورگوارد

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های بورگوارد

قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 450,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
11 ساعت پیش
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
11 ساعت پیش