1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت بورگوارد

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های بورگوارد

قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 670,000,000
قیمت بازار (تومان) 625,000,000
13 ساعت پیش
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 830,000,000
قیمت بازار (تومان) 810,000,000
13 ساعت پیش