1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت بورگوارد

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های بورگوارد

قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 5 25T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 568,500,000
قیمت بازار (تومان) 670,000,000
13 ساعت پیش
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت بورگوارد بی ایکس 7 28T 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 685,000,000
قیمت بازار (تومان) 800,000,000
13 ساعت پیش