1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت فاو

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های فاو

قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1398
قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 124,300,000
قیمت بازار (تومان) 198,000,000
3 روز پیش