1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و

قیمت ب ام و سری 1 118‌آی 2004 - 2011
قیمت ب ام و سری 1 118‌آی 2004 - 2011
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و سری 1 120i 2004 - 2011
قیمت ب ام و سری 1 120i 2004 - 2011
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و سری 1 120 آی 2011-2020
قیمت ب ام و سری 1 120 آی 2011-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 879,000,000
قیمت بازار (تومان) ---
7 ماه پیش
قیمت ب ام و سری 2 218 اکتیو تورر 2015-2020
قیمت ب ام و سری 2 218 اکتیو تورر 2015-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 899,000,000
قیمت بازار (تومان) 920,000,000
2 هفته پیش
قیمت ب ام و سری 3 328 آی 2012-2015
قیمت ب ام و سری 3 328 آی 2012-2015
قیمت نمایندگی (تومان) 1,350,000,000
قیمت بازار (تومان) 1,550,000,000
2 هفته پیش
قیمت ب ام و سری 6 630 کروک 2003-2010
قیمت ب ام و سری 6 630 کروک 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و سری 6 650 گرن کوپه 2011-2019
قیمت ب ام و سری 6 650 گرن کوپه 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و سری 6 640 کوپه 2011-2019
قیمت ب ام و سری 6 640 کوپه 2011-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و سری 7 750 ال آی 2009-2015
قیمت ب ام و سری 7 750 ال آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت ب ام و 730 ال آی 2015-2019
قیمت ب ام و 730 ال آی 2015-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 2,999,000,000
قیمت بازار (تومان) 3,260,000,000
2 هفته پیش