1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت ژانگ ژینگ
  4. قیمت وانت کاپرا

کلاس بدنه

قیمت خودرو های ژانگ ژینگ وانت کاپرا

قیمت ژانگ ژینگ وانت کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل 1389-1395
قیمت ژانگ ژینگ وانت کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل 1389-1395
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 480,000,000
23 ساعت پیش
قیمت ژانگ ژینگ وانت کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 1389-1395
قیمت ژانگ ژینگ وانت کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل 1389-1395
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 515,000,000
23 ساعت پیش