1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت کیا

کلاس بدنه

قیمت خودرو های کیا

قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017
قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017
قیمت نمایندگی (تومان) 0
قیمت بازار (تومان) 0
2 سال پیش
قیمت کیا ریو دنده ای 1384-1391
قیمت کیا ریو دنده ای 1384-1391
قیمت نمایندگی (تومان) توقف عرضه
قیمت بازار (تومان) حاشیه بازار
8 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1399
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 158,000,000
2 سال پیش
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1399
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1399
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 184,000,000
2 سال پیش
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1399
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
6 ساعت پیش
قیمت کیا سراتو 2000 فیس قدیم 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 فیس قدیم 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) توقف عرضه
قیمت بازار (تومان) حاشیه بازار
8 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 2000  نیوفیس 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) 469,790,000
قیمت بازار (تومان) ---
6 ساعت پیش
قیمت کیا اسپورتیج 2.4 لیتر 2010-2016
قیمت کیا اسپورتیج 2.4 لیتر 2010-2016
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) توقف تولید
2 سال پیش
قیمت کیا سورنتو جی تی لاین 2015-2020
قیمت کیا سورنتو جی تی لاین 2015-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
6 ساعت پیش