1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت کیا

کلاس بدنه

قیمت خودرو های کیا

قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017
قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017
قیمت نمایندگی (تومان) 0
قیمت بازار (تومان) 0
2 سال پیش
قیمت کیا ریو دنده ای 1384-1391
قیمت کیا ریو دنده ای 1384-1391
قیمت نمایندگی (تومان) توقف عرضه
قیمت بازار (تومان) حاشیه بازار
10 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1399
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 158,000,000
2 سال پیش
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1399
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) ---
1 سال پیش
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1399
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 184,000,000
2 سال پیش
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1399
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 855,000,000
7 ساعت پیش
قیمت کیا سراتو 2000 فیس قدیم 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 فیس قدیم 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) توقف عرضه
قیمت بازار (تومان) حاشیه بازار
10 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 2000  نیوفیس 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 1,310,000,000
7 ساعت پیش
قیمت کیا اپتیما 2400 جی تی لاین 2016-2020
قیمت کیا اپتیما 2400 جی تی لاین 2016-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 2,205,000,000
7 ساعت پیش
قیمت کیا اسپورتیج 2.4 لیتر 2010-2016
قیمت کیا اسپورتیج 2.4 لیتر 2010-2016
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) توقف تولید
2 سال پیش