1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت فاو
  4. قیمت بسترن بی 30

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های فاو بسترن بی 30

قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1399
قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
4 ساعت پیش