1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 2

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و سری 2

قیمت ب ام و سری 2 218 اکتیو تورر 2015-2020
قیمت ب ام و سری 2 218 اکتیو تورر 2015-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 899,000,000
قیمت بازار (تومان) 850,000,000
2 روز پیش