1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت تیبا
  5. قیمت اس ال (نسل1/1390-Present)

قیمت سایپا تیبا اس ال 1390-1398

آخرین بروز رسانی :2 بهمن 1398
  • قیمت کارخانه :43,460,000 (تومان)
  • قیمت بازار :65,300,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

0 42,043,000

قیمت بازار (تومان)

48,500,000 53,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

42,043,000 42,043,000

قیمت بازار (تومان)

0 57,500,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

42,043,000 42,743,000

قیمت بازار (تومان)

51,000,000 57,500,000
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

42,743,000 43,443,000

قیمت بازار (تومان)

51,700,000 54,200,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

43,443,000 43,443,000

قیمت بازار (تومان)

50,800,000 51,700,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

43,443,000 43,443,000

قیمت بازار (تومان)

48,000,000 51,000,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

43,443,000 43,443,000

قیمت بازار (تومان)

48,000,000 51,000,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

43,443,000 43,460,000

قیمت بازار (تومان)

51,000,000 56,500,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

43,460,000 43,460,000

قیمت بازار (تومان)

56,000,000 61,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

43,460,000 43,460,000

قیمت بازار (تومان)

59,900,000 65,300,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

43,460,000 43,460,000

قیمت بازار (تومان)

65,300,000 65,300,000