1. خانه
  2. ویدئو ها
  3. مسابقات و حرکات نمایشی
  4. چی می شد همچین نمایشگاهی تو ایران داشتیم؟

چی می شد همچین نمایشگاهی تو ایران داشتیم؟

20 بهمن 1395
  • 1468
  • 0
  • 14589

اگر جای فیلم بردار بودم سکته می کردم همونجا، سخته که تو 6 دقیقه انواع و اقسام لوکس ترین و قدر ترین ماشین ها از جلوت رژه برن و حالت بد نشه..... توصیه میکنیم با صدای بلند ببینین
نظرات