1. خانه
 2. اخبار خودرو
 3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
 4. جزئیات طرح پیش فروش 8 محصول ایران خودرو اعلام شد

جزئیات طرح پیش فروش 8 محصول ایران خودرو اعلام شد

اعلام جزئیات طرح پیش فروش 8 محصول ایران خودرو
22 مهر 1399
 • 5

 

بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهاي مجاز می رساند شرکت ایران خودرو در راستاي پاسخ به نیاز بازار خودرو طرح پیش فروش محصولات (حداکثر 12 ماهه) را اجرا خواهد نمود.
متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح با شرایط زیر ثبت نام نمایند.
 در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.
نکته1 :انتخاب شدگان درطرحهاي قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند نیز، میتوانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو، نسبت به انجام مجدد ثبتنام اقدام نمایند.
نکته2 :با توجه به همزمانی فعال سازي دو بخشنامه فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله (حداکثر 12 ماهه) محصولات ایرانخودرو، امکان ثبت نام همزمان در دو بخشنامه میسر نمی باشد و در صورت انجام ، ثبت نام دوم ایشان به صورت سیستمی باطل می گردد.

 تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:
 طـرح پـیش فـروش عـادي (حـداکثر 12 ماهـه) محصـولات ایـران خودرو(بـا روش قرعـه کشـی) مطـابق جـدول ذیـل از روزسه شنبه مورخ 22-07-99 شروع و تا روزپنجشنبه مورخ 24-07-99 ادامه خواهد داشت. مطابق با بخشنامه شماره 4249 دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام میباشد. لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.

مراحل ثبت نام تا واریز وجه :
مرحله اول : متقاضی، با وارد نمودن کد کاربري و کلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد می شود و خودرو را انتخابمی نماید.
مرحله دوم: در پایان فرآیند ثبت نام به فرد متقاضی کد پیگیري اختصاص داده میشود.
مرحله سوم: مراسم قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی برگزار میگردد.
مرحله چهارم: فهرست منتخبین قرعه کشی، حداکثر 3 روز پس از پایان ثبتنام از طریق سایت فروش اینترنتی و ارسالپیامک اعلام می گردد و مشتري میبایست با مراجعه به سایت، از وضعیت ثبتنام خود (انتخاب یا عدم انتخاب خود درقرعه کشی) مطلع گردد.
مرحله پنجم : فرد انتخاب شده ظرف مهلت 5 روز، پیش پرداخت علی الحساب خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتیمحصولات ایران خودرو واریز می نماید، در صورت عدم واریز کامل پیش پرداخت علی الحساب خودرو، ثبت نام متقاضیکان لم یکن تلقی می گردد.
نکته :در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی ( شرایط عمومی )در هرمرحله تا قبل از تحویل خـودرو،
ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و وجه مشتري به حساب ایشان مسترد می گردد و هیچگونه مسئولیتی از بابتتحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.

شرایط عمومی بخشنامه:
1 .به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.
2 .حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شرکت هاي ایران خودرو و سایپا 48ماه می باشد.
3 .در زمان ثبتنام دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر(حداقل پایه سوم) الزامی می باشد.
4 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع میباشد.
5 .متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و لازم است از کارتهاي
بانکی به نام خود براي واریز وجه استفاده نماید.
6 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.
7 .ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.
8 .فرد انتخاب شده، می بایست پس از واریز پیش پرداخت علی الحساب و دریافت ردیف قرارداد، جهت انتخاب کد
نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی) اقدام نماید.
9 .گارانتی خودرو پس از 3 ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه باطل
میگردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 000,1کیلومتري خودرو نیز الزامی است.
10 .امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد.
نکته1 :امکان ثبتنام براي متقاضی داراي پلاك فعال انتظامی (نصب برروي خودرو) میسر نخواهد بود.
نکته2 :ثبتنام افرادي که فاقد گواهینامه رانندگی معتبر خودرو (حداقل پایه سوم) یا داراي پلاك انتظامی فعال باشند، کان
لم یکن تلقی شده و فرد متقاضی به مدت 3 سال از ثبتنام درتمامی طرح هاي فروش آتی محصولات شرکت ایران خودرو
محروم خواهد بود .

شرایط اختصاصی بخشنامه:
1 .اولویت تحویل خودرو به مشتریان بر اساس نتایج قرعه کشی و ضوابط ابلاغی از سوي کمیته خودرو خواهد بود.
2 .انتخاب رنگ خودرو توسط مشتري، در زمان واریز وجه پیش پرداخت علی الحساب یا تکمیل وجه دعوتنامه خواهد بود.
3 .خودروي ثبت نامی، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردارخواهد بود.
4 .در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط متقاضی، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیهتبعات ناشی از صدور پلاك با کد شهر مغایر به عهده مشتري خواهد بود.
5 .در زمان تکمیل وجه دعوتنامه بخشی از ثمن معامله توسط مشتري، تا مدت یک سال پرداخت نخواهد شد و به ازايمبلغ دین و تعهد مشتري بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو به همان مدت در رهن شرکت قرار خواهد گرفت.شرط مدت در این بند، صرفاً در اختیار خودروساز بوده و خریدار نمیتواند قبل از موعد مذکور آن را پرداختنماید.پس از گذشت مدت یک سال از صدور فاکتور، مشتري می بایست نسبت به فک رهن خودرو و پرداخت هزینههاي متعلقه مطابق با ضوابط شرکت اقدام نماید.
6 .در صورت عدم اقدام براي فک رهن، پس از یک سال توسط مشتري، جرایم تاخیر مطابق ضوابط به حساب مشتريتعلق میگیرد.
7 .در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر به صورت روزشمار (12درصد سالیانه) محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
8 .درصورت عدم تکمیل وجه دعوتنامه در بازه زمانی مجاز، شرکت می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل دهد ونوبت مشتري را به موعد دیگري موکول نماید. نوع و قیمت خودرو قابل تحویل به این دسته از مشتریان دربخشنامه هاي آتی مشخص می گردد.
9 .در صورتی که پس از امضاي قرارداد فی مابین با مشتري بر حسب ضرورت ویا الزامات قانونی و یا لزوم رعایتاستاندارد هاي اجباري، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی(آپشن) بر روي خودرو گردد و یا تغییري دربرخی از قطعات خودرو ایجاد شود، ضمن اطلاع رسانی مراتب مذکور،دعوتنامه تکمیل وجه براساس ضوابط و آییننامه هاي اجرایی قانونی حمایت از مصرف کنندگان خودرو صادر خواهد شد.
10 .امکان انصراف از ثبت نام، تا قبل از پایان مهلت ثبت نام اولیه از طریق سایت و میز کار مشتري امکان پذیر می باشد.
11 .سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره 300096440 میباشد و کلیه پیامکهاي ارسالی از طریق شماره مذکور صورت خواهد گرفت.
12 .شماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو براي پاسخگوئی در حین ثبت نام 82272727-021 می باشد. 

Capture.PNG

 

 

منبع car.ir


نظرات

 • مهران مهران (27 مهر 1399 ساعت 16:37)

  شکل چراغ ها و برف پاکن ها را عوض میکنند میشه پلاس . ماشاالله به این خلاقیتی که در کلاهبرداری دارید. دزدی از ملت که هنر نیست.

 • نجمه حاج غنی نجمه حاج غنی (22 مهر 1399 ساعت 16:12)

  با سلام
  عجیبه!!!پیش فروش قبلی تاریخ تحویل ایران‌خودرو دوسال بعده اما این سری یک سال بعده????

 • محمد محمد (22 مهر 1399 ساعت 11:17)

  چرا پیش فروش و فروش فوق العاده یکیشو بیشتر نمیشه ثبت نام کرد؟؟؟ به قول خودشون چون دوتاش با هم شروع میشه یعنی نمیشد پیش فروشو بذارن وقتی فروش فوق العاده تموم شد؟؟؟ بازی کثیفیه

 • محسن محسن (22 مهر 1399 ساعت 09:17)

  چرا سورن و رانا از دنا پلاس گرونترن!؟

  منتقد منتقد (22 مهر 1399 ساعت 10:29)

  چون مثلا جدیدن ....موتور قوی دارن و هزاران چرت و پرت دیگه